Bóg bywał najbardziej obecny tam, gdzie nikt Go nie dostrzegał

Bóg bywał najbardziej obecny tam, gdzie nikt Go nie dostrzegał

Adam Szewczyk

Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.  J 6,54

Jezus powiedział do Żydów:
«Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało wydane za życie świata».

Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: «Jak On może nam dać swoje ciało do jedzenia?»

Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.

Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.

Jak Mnie posłał żyjący Ojciec, a Ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto Mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił – nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki».


Ostatnia Wieczerza i mowa eucharystyczna Jezusa z dzisiejszej Ewangelii nie pozostawiają złudzeń. Eucharystia to szczytowy moment spotkania człowieka z Bogiem na ziemi. Choć często ten moment odarty jest z emocjonalnej egzaltacji i estetycznego piękna. Choć często sprofanowany jest naszym grzechem i obojętnością. Choć często pełen wątpliwości w rzeczywistą Jego obecność. Bóg w historii świata bywał najbardziej obecny tam, gdzie nikt Go nie dostrzegał: uboga stajenka w Betlejem, wysypisko śmieci na Golgocie czy kawałek zwykłego chleba na każdej Mszy św. Jezus Chrystus jest dla zanurzonego w grzechu i śmierci świata jedynym ratunkiem. Ta prawda jest dzisiaj zakrzykiwana. Trudno uwierzyć, że Jezus Zwycięzca jest obecny wśród nas. Że jest obecny wśród przeżywających apokalipsę chrześcijan na całym globie. Ale może właśnie ta słabość chrześcijaństwa jest przedziwnym dowodem jego prawdziwej siły? Tak jak to było z Mistrzem… Bóg dał się zabić za człowieka i stał się dla nas chlebem. A kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Piękna obietnica. Najpiękniejsza.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |