Dziś święto Podwyższenia Krzyża Świętego

dodane 14.09.2017 07:00

KAI |

W roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian. Nastały wielkie prześladowania religii chrześcijańskiej trwające prawie 300 lat. Dopiero po ich ustaniu, około 320 roku, św. Helena, matka cesarza rzymskiego Konstantyna, kazała szukać krzyża, na którym umarł Pan Jezus. 

Dziś święto Podwyższenia Krzyża Świętego   HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Św. Helena

Po długich poszukiwaniach krzyż znaleziono 14 września 320 r. W związku z tym wydarzeniem wybudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników i Zmartwychwstania. Bazylika Męczenników nazywana była także bazyliką Krzyża. 

Mówi o. Stanisław Tasiemski, dominikanin. 


W 614 r. na Ziemię Świętą napadli Persowie. Zburzyli wówczas wszystkie kościoły, także kościół Bożego Grobu, a wiedząc, jak wielkiej czci doznaje krzyż Pana Jezusa, zabrali go ze sobą. Cały świat modlił się o jego odzyskanie. Po zwycięstwie cesarza Herakliusza nad królem perskim krzyż uroczyście wrócił w ręce chrześcijan. 

Tradycja podaje, że cesarz postanowił sam na ramionach zanieść krzyż na Kalwarię, ale nie mógł go udźwignąć. Wtedy biskup Jerozolimy doradził nieść go bez szat królewskich i boso, jak niósł go Pan Jezus. Cesarz posłuchał rady biskupa i krzyż zaniósł. 

Jest to legenda, bowiem ze świadectwa św. Cyryla Jerozolimskiego, który zmarł w 387 roku, wiemy, że już za jego czasów czcigodną relikwię podzielono na drobne części, które rozesłano do wszystkich niemal okolicznych kościołów.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| JEROZOLIMA, PODWYŻSZENIE KRZYŻA ŚWIĘTEGO, ŚW. HELENA, ŚW. KRZYŻ

Przeczytaj komentarze | 9 | Dodaj swój komentarz »


Ostatnie komentarze:

Plusów: 0 Gość 15.09.2017 18:21
Niezalogowany użytkownik Chyba się mylisz ! "Dosyć"- to za mało
Plusów: 0 andrzej 14.09.2017 15:54
Niezalogowany użytkownik mamy Bazylikę [Pustego] Grobu Pańskiego i ten pusty grób też świadczy o Zmartwychwstaniu!
Plusów: 0 Gość 14.09.2017 15:43
Niezalogowany użytkownik Jeden dzień (może niecałe 1,5) i dwie noce...
Plusów: 0 Gość 14.09.2017 15:41
Niezalogowany użytkownik LITANIA O KRZYŻU ŚWIĘTYM
Kyrie elejson.
Chryste elejson. Kyrie elejson.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
O Krzyżu Święty, ratuj nas,
Krzyżu Św., skarbie nieprzebranych zasług Chrystusowych,
Krzyżu Św., dzieło zbawienne Ducha Świętego,
Krzyżu Św., nadziejo i zbawienie nasze,
Krzyżu Św., zgorszenie dla niewiernych,
Krzyżu Św., pośmiewisko dla pogan,
Krzyżu Św., Znaku Chrześcijan,
Krzyżu Św., podziwienie dla duchów Niebieskich.
Krzyżu Św., ratunku dla rozpaczających,
Krzyżu Św., pogromie szatanów,
Krzyżu Św., jedyna nadziejo grzesznych,
Krzyżu Św., drzewo życia,
Krzyżu Św., drzewo świetlane,
Krzyżu Św., podstawo Kościoła Świętego.
Krzyżu Św., obrazie doskonałości Chrześcijańskiej,
Krzyżu Św., zapłato Apostołów,
Krzyżu Św., męstwo męczenników,
Krzyżu Św., chwało wyznawców,
Krzyżu Św., tarczo dziewic,
Krzyżu Św., mocy zakonników,
Krzyżu Św., pocieszenie strapionych,
Krzyżu Św., ucieczko w pokusach i uciskach,
Krzyżu Św., drogo do Nieba,
Krzyżu Św., lekarzu chorych,
Krzyżu Św., ucieczko nędznych i opuszczonych,
Krzyżu Św., Znaku wybranych,
Krzyżu Św., radości Kapłanów,
Krzyżu Św., Znaku i początku cudów,
Krzyżu Św., Monarcho kuli ziemskiej,
Jezu Chryste ukrzyżowany, bądź nam miłościw, przepuść nam, Panie!
Od wszelkiego złego, wybaw nas Panie!
Od grzechu każdego,
Od potępienia wiekuistego,
Od powietrza, głodu, ognia i wojny,
Przez Krzyż Twój Święty,
Przez dźwiganie Krzyża Świętego,
Przez śmierć podjętą na Krzyżu,
Przez złożenie Twego ciała z Krzyża,
Przez znalezienie Twego Krzyża,
Przez podwyższenie Twego Krzyża,
Przez tajemnice Twego Krzyża,
Przez ukazanie Twego Krzyża na Sądzie Ostatecznym,
Przez Chwałę Twego Krzyża,
Przez wsławienie Twego Krzyża Świętego, W dzień Sądu Twego,
My grzeszni Ciebie, Boga, prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś nas do prawdziwej pokuty doprowadzić raczył,
Abyś Kościół Twój święty rządzić i zachować raczył,
Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
Abyś gniew Twój i wszelkie plagi nad nami wiszące przez wielkie miłosierdzie i zasługi Twoje pohamować raczył,
Abyś nas nie zabierał z tego świata bez spowiedzi świętej,
Abyśmy, posileni chlebem anielskim, zasnęli w Bogu,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
W. Wielbimy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie. O. Bo przez krzyż Twój świat odkupiłeś.
Módlmy Się:
Wszechmogący Boże, Syn Twój posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na Krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni, spraw, abyśmy poznawszy na ziemi Tajemnicę Odkupienia, mogli otrzymać jej owoce w Niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
O Krzyżu błogosławiony, któryś dźwigał tego, którego niebiosa i ziemia ogarnąć nie mogą! Krzyżu przyozdobiony członkami Zbawiciela, przed Tobą trwożą się źli, Ciebie czczą Aniołowie, na Ciebie z największym zdumieniem patrzą wszystkie stworzenia. O Krzyżu błogosławiony, zadatku chwały, Znaku zwycięstwa! Tobie śmiertelni zawdzięczają nowe życie. Ty sprawiasz, że ci, co byli łupem szatana, stają się przez łaskę dziećmi Boga. O Krzyżu przesławny, ześlij na nas Swe błogosławieństwo, bądź nam obroną, aby Pan, który uczynił Cię narzędziem Odkupienia, wyniósł nas do uczestnictwa w Swej Chwale. Jemu Chwała i dziękczynienie na wieki. Amen.Litania do Krzyża Świętego (3)

Kyrie eleison, Chryste eleison,
Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas.
Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże,
zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże,
zmiłuj się nad nami.
O Krzyżu św., Jedyna nadziejo nasza nawracaj i uświęcaj nas
O Krzyżu św., Chwało Ojca przedwiecznego
O Krzyżu św., Towarzyszu Zbawiciela
O Krzyżu św., Skarbie darów Ducha świętego
O Krzyżu św., Zmartwychwstanie umarłych
O Krzyżu św., Światło niewidomych nawracaj i uświęcaj nas
O Krzyżu św., Nadziejo zwątpionych
O Krzyżu św., Pociecho strapionych
O Krzyżu św., Upokorzenie pysznych
O Krzyżu św., Porcie żeglujących
O Krzyżu św., Ucieczko grzesznych
O Krzyżu św., Wytchnienie znękanych
O Krzyżu św., Pochodnio oświecająca ciemności
O Krzyżu św., Uwielbienie Wyznawców
O Krzyżu św., Uweselenie Kapłanów
O Krzyżu św., Podstawo Kościoła
O Krzyżu św., Pogromienie bałwanów
O Krzyżu św., Chlebie zgłodniałych
O Krzyżu św., Podporo starości
O Krzyżu św., Szkoło młodzieży
O Krzyżu św., Zwierciadło Zakonników
O Krzyżu św., Schronienie bezpieczne
O Krzyżu św., Pociecho wygnańców
O Krzyżu św., Ceno okupu naszego
O Krzyżu św., Drzewo żywota
O Krzyżu św., Kluczu rajski
O Krzyżu św., Bramo niebieska
O Krzyżu św., Wejście do życia doskonalszego nawracaj i uświęcaj nas
O Krzyżu św., Skarbie łaski Bożej
O Krzyżu św., Tronie Chrystusa
O Krzyżu św., Lekarzu wszelkich cierpień
O Krzyżu św., Palmo życia wiecznego
O Krzyżu św., Zakładzie naszego Zbawienia
O Krzyżu św., Drzewo wyższe nad cedry
O Krzyżu św., Radości Aniołów
O Krzyżu św., Pogromie złych duchów
O Krzyżu św., Obietnico Apostołów
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
V. Znakiem Krzyża św., Wybaw nas Panie! Od nieprzyjaciół naszych.
Módlmy się:
Błagamy Cię Panie, abyś nas wszystkich, których mocą Drzewa Krzyża św. odkupić raczyłeś, w ciągłym pokoju zachował. Przez tego Jezusa Chrystusa Syna Twego, który żyje i Króluje w jedności Ducha świętego na wieki wieków. Amen.

wszystkie komentarze >